Iedereen kan tegen betaling van de lidmaatschapsbijdrage lid van de vereniging worden. Voor het lidmaatschap wordt een lidkaart uitgeschreven.

Leden worden naargelang hun bijdrage als beschermend lid, hoofdlid of steunend lid ingeschreven. Personen die een cursus volgen, ontvangen (indien niet verzekerd via werkgever) ook een lidkaart als cursist.

VOORDELEN VOOR LEDEN

  • Een ongevallenverzekering en verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid tijdens (toevallige) hulpverlening en stage als hulpverlener.
  • Kortingen op ziekenvervoer en uitleendienst die door Het Vlaamse Kruis wordt uitgevoerd.
  • Het nationaal tijdschrift (4 nummers per jaar): voor hoofdleden en beschermende leden
  • Fiscaal attest voor giften vanaf minimum 60,00 euro (20,00 euro lidgeld + minimum 40,00 euro gift)  
  • Korting op VAB pechservice (BeNeLux) en op reisbijstand
  • Korting bij E5-Mode.
  • Korting bij Octa+

 LIDMAATSCHAPSBIJDRAGEN
 

 VerzekeringKortingbij E5/Octa+/VAB/ziekenvervoer en uitleendienst HVKNationaal tijdschrift"Verband" Fiscaal attestEuro
Steunend lidXX  15,00
HoofdlidXXX 20,00
Beschermend lidXXXXvanaf 60,00

 Je kan je lidmaatschapsbijdrage storten op rekeningnummer:  IBAN: BE36 4025 5592 5181     BIC: KRED BE BB