Bijscholing dienst 112 : 

Voor de bijscholing van onze ambulanciers werken we samen met het PIVO.

Onze ambulanciers volgen jaarlijks 24 uur bijscholing.  Meer info:  Website PIVO

In regio Leuven organiseren we deze bijscholingen in samenwerking met de lokale 112 diensten (brandweer, kruisverenigingen, ziekenhuizen,...)

 Naast de verplichte bijscholingen organiseren we regelmatig facultatieve bijscholingen. (vb.  In samenwerking met de collega's van Het Vlaamse Kruis Leuven-hulpposten)

Voorbeeld eerdere bijscholingen: 

SAVER* oefening samen met Brandweer Leuven

* SAVER staat voor Systematic Approach to Victim Entrapment Rescue.

Vrij vertaald betekent dit de systematische aanpak van de bevrijding van geknelde slachtoffers bij verkeersongevallen.

De filosofie van de SAVER-methode steunt op 2 pijlers:

 • Ten eerste gaat men uit van het principe dat hulpverlening een teamsport is. Een duidelijke communicatie tussen alle hulpdiensten is een noodzaak.  Wil men komen tot een optimale inzet, dan moeten alle hulpdiensten inzicht hebben in ieders afzonderlijke mogelijkheden, prioriteiten, organisatie en werkwijzen.
 • Ten tweede geldt dat de SAVER-methode een systematische reddingsprocedure is. De brandweer vertrekt van een basis inzetsysteem met:
  • Bevelvoerder (B): leiden van de interventie, aanspreekpunt voor andere diensten
  • Technisch team (1 & 2): ruimte creëren rond het slachtoffer om bevrijding mogelijk te maken
  • Veiligheidsman (3): verantwoordelijk voor de veiligheid op de interventieplaats
  • Medisch assistent (4): eerste hulp toedienen aan het slachtoffer
  • Materiaalman (P): verantwoordelijk voor het technisch materieel