"EHBO bij Het Vlaamse Kruis ... en het leven blijft mooi"

Onze afdeling richt jaarlijks EHBO-cursussen inDeze cursus wordt gegeven door dokters, verpleegkundigen en monitoren van Het Vlaamse Kruis. Meer informatie over deze opleidingen kan je vinden in onze nieuwsrubriek

Als u zich wil inschrijven voor onze volgende cursus of meer informatie wenst, kan u ons contactformulier invullen 

Specifieke lessen op maat voor clubs, bedrijven of verenigingen zijn eveneens mogelijk.

Het pakket is onderverdeeld in 2 modules: basis-EHBO (6 lessen) en de vervolgopleiding (8 lessen). Na iedere module volgt een korte proef. Als u slaagt in de proef, ontvangt u een getuigschrift. Tijdens de les is er een korte pauze.

De cursus is licht theoretisch (een basiskennis is nodig om inzicht te krijgen in het menselijk lichaam), maar vooral praktisch opgevat. Met simulanten (van VENUS, de simulantenvereniging binnen Het Vlaamse Kruis) worden allerlei situaties nagebootst om u de mogelijkheid te geven bepaalde handelingen toch eens te oefenen. In de cursus worden verschillende zaken belicht:

  • anatomie
  • reanimatie
  • wondverzorging
  • verbandleer
  • vergiftiging
  • breuken
  • slachtofferbenadering en -transport
  • en nog veel, veel meer...

De cursus is gratis maar we vragen wel een kleine bijdrage voor: de cursusmap in kleur, het verbandmateriaal om mee te oefenen, het afleveren van het getuigschrift EHBO en een verzekering.

Achteraf kunt u nog altijd bijscholing blijven volgen om op de hoogte te blijven van de vaak sterk evoluerende technieken.

Wilt u de opgedane theoretische kennis omzetten in praktijkervaring?

U mag als stagiair mee naar preventieve hulpposten  op manifestaties. Dit kan al onder begeleiding tijdens het volgen van de cursus en is een aanrader om extra praktijkervaring op te doen. Na deze facultatieve stage kan iemand die dat wenst vrijwilliger worden bij Het Vlaamse Kruis.  

Wil u later doorstromen en meer opleidingen volgen?

Vervolgopleidingen en kaderopleidingen worden ingericht voor actieve vrijwilligers.

 

Het Vlaamse Kruis streeft na dat tenminste 1 persoon in elk gezin de eerste hulp kan verlenen.